Jeg tilbyder

Jeg tilbyder kurser, workshops og oplæg på skoler og andre uddannelsessteder målrettet den enkelte skoles eller uddannelsesinstitutions behov.

 

De er oftest målrettet mod at få viden, inspiration og ideer til at få implementeret bevægelse som en naturlig og succesfuld del af undervisningen.

Afklaring af behov

Jeg indleder altid et samarbejde med, at vi taler om jeres ønsker og behov. Jeg målretter derefter kurset. De nedenstående kursustilbud er derfor forslag til, hvordan et kursusindhold kan se ud.

Kontakt mig og fortæl om jeres behov, så jeg kan hjælpe jer med, at jeres visioner bliver til virkelighed.

Kurset veksler mellem oplæg, afprøvning i praksis og refleksion.

Vi afprøver forskellige bevægelseslege, som ramme for målrettet læring

Praktisk kursus for lærere

og pædagoger

Kurset tager udgangspunkt i, hvordan I anvender læring og bevægelse i den understøttende undervisning

Kursus for pædagoger

Udeskolekursus for lærere og pædagoger

Hvordan organiserer du med succes en udeskoledag med

et fagligt fokus? 

Kurset tager udgangspunkt i afprøvning i praksis

Børn fortjener de bedste læringsrammer, så de føler glæde og er i god trivsel. Jeg ser det som min vigtigste opgave som rådgiver, at alle børn føler, at de lykkes

Lærings-rådgivning

 
Kompetenceudbytte

Du får viden om:

 

 • Konkrete redskaber og metoder til at styrke kvaliteten i undervisningen, når bevægelse skal integreres.

 • Forskellige læringslege som du kan anvende i din undervisning.

 • At anvende forskellige læringsmål i aktiviteterne.

 • Vigtige detaljer der hjælper til succes, når læring skal foregå i bevægelse.

 • Hvilke materialer du med fordel kan anskaffe for at være forberedt til din undervisning i bevægelse.

 • Vigtige hukommelsesstrategier som kursets lege bygger på.

Kursusindhold

På dette kursus får du en ”klar plan” og værktøjer, så du kan gennemføre en undervisning med bevægelse i alle fag med succes! Eleverne er fysisk og sproglige aktive, og ny indlæring får de bedste læringsbetingelser! Kurset giver dig færdigheder til at understøtte og opfylde fagenes kompetencemål.

Praktisk kursus "sæt læring i bevægelse" for lærere og pædagoger

Kurset indeholder et oplæg om, hvorfor brugen af bevægelse er vigtig. Her kommer jeg ind på sammenhængen mellem bevægelse, trivsel, læring og hukommelse.

 

Legene bliver præsenteret med læringsmål fra forskellige fag, så du får indsigt i, hvordan du kan anvende legene til de kompetencer, du ønsker understøttet hos eleverne.

 

Hvordan kan bevægelsesundervisning struktureres, så det bliver en succes at undervise udendørs? Vi afprøver mange lege i praksis. Min erfaring er, at vi lærer bedst, når vi er aktive og gør os egne erfaringer.

 

Kurset er tilrettelagt, så alle løbende er sprogligt aktive. Vores forudsætninger for at huske optimeres, når der bliver sat ord på.

 

Understøttende undervisning med bevægelse - Kursus til pædagoger  

Kursets formål er at give pædagoger som underviser, konkrete værktøjer, inspiration og den rette viden til at anvende bevægelse i den understøttende undervisning.

Bevægelse bidrager til en mere varieret og sammenhængende skoledag, og er en fantastisk metode til at udvikle elevernes sociale kompetencer, skabe motivation for læring og understøtte den faglige undervisning i alle fag.

Kompetenceudbytte

Du får viden om:

 

 • Metoder til at styrke kvaliteten i understøttende undervisningen, når bevægelse skal integreres.
   

 • Forskellige metoder, som du med fordel kan anvende, når du formidler bevægelsesaktiviteter. 
   

 • Vigtige detaljer, der hjælper til succes, når læring foregår udendørs.
   

 • Forskellige læringslege, som du kan bruge i din undervisning.
   

 • At anvende forskellige læringsmål i legene.
   

 • De hukommelsesstrategier kursets lege bygger på.
   

 • Hvilke materialer du med fordel kan anskaffe, for at være forberedt til din udeundervisning.

Kurset indeholder et oplæg om, hvorfor brugen af bevægelse er vigtig. Her kommer jeg ind på sammenhængen mellem bevægelse, trivsel, læring og hukommelse.

 

Kurset giver konkrete eksempler på, hvordan du formidler en bevægelsesaktivitet.

 

Hvordan kan bevægelsesundervisning struktureres, så det bliver en succes at undervise udendørs? Vi afprøver mange lege i praksis. Min erfaring er, at vi lærer bedst, når vi er aktive og gør os egne erfaringer.

 

Legene bliver præsenteret med læringsmål fra forskellige fag og trivselsområder, så du får indsigt i, hvordan du kan anvende legene til de kompetencer, du ønsker understøttet hos eleverne.

 

Kurset er tilrettelagt, så alle løbende er sprogligt aktive. Vores forudsætninger for at huske optimeres, når der bliver sat ord på.

Kursusindhold

 

Udeskolekursus for lærere og pædagoger 

Undervisningen gennemføres udendørs, hvor bevægelse og læring er i fokus. Dette er en læringsform, hvor flere sanser og følelser aktiveres, og elevernes glæde og engagement for læring optimeres. Kursisterne kan efter kurset integrere udeskole som en naturlig del af deres undervisning til at understøtte og opfylde fagenes kompetencemål.

Kompetenceudbytte

Du får viden om:

 

 • Konkrete redskaber og metoder, til at styrke kvaliteten i undervisningen, når den flyttes ud i naturen.
   

 • Forskellige læringslege og værkstedsformer, som du kan bruge i din ude undervisning.
   

 • At undervise i fagenes kompetencemål i naturen.
   

 • Vigtige detaljer, der hjælper til succes, når læring foregår udendørs.
   

 • Vigtige hukommelsesstrategier som anvendes på kurset.

På kurset afprøves en udeskoledag med forskellige læringstilgange, som vil bestå af fælles aktiviteter og værksteder. Undervejs har vi en faglig dialog om, hvilke andre kompetencemål der kan anvendes.

 

Hvordan skal udeskoledagen struktureres, så det bliver en succes at flytte undervisningen ud af klasseværelset?

 

Legene bliver præsenteret med læringsmål fra forskellige fag, så du får indsigt i, hvordan du kan anvende legene til de kompetencer, du ønsker understøttet hos eleverne.

 

Kurset er tilrettelagt, så alle løbende er sprogligt aktive. Vores forudsætninger for at huske optimeres, når der bliver sat ord på.

Kursusindhold

 

Læringsrådgiver til børn og deres familie  

Børn fortjener de bedste læringsrammer, så de føler glæde og er i god trivsel. For at det er muligt, skal de være i rammer, der passer til dem.

 

Nogle børn opfattes af sig selv og deres omgivelser som problematiske i en læringssituation. Ingen børn er problematiske! Hvis de oplever det sådan, er det fordi, de ydre rammer skal justeres - såvel i skolen som i hjemmet.

 

Mit udgangspunkt som rådgiver er at tale med barnet og forældrene for at få en indsigt i deres opfattelse af situationen og sammen udarbejde en plan for fremtiden.

Det er vigtigt, at alle børn føler, at de lykkes.

Det ser jeg som min vigtigste opgave som rådgiver!

 

Dine ønsker

Har du andre ønsker end ovenstående, så send mig en mail på laeringibevaegelse(a)gmail.com

Du kan også udfylde kontaktformularen herunder:

Læring i Bevægelse

Tlf.: 6130 3157

mail: laeringibevaegelse(a)gmail.com

CVR: 39497484

Læring i Bevægelse
 • White Facebook Icon

2020