top of page

Jeg tilbyder

Louise og Britt.jpeg

Jeg tilbyder kurser, workshops og oplæg på skoler og andre uddannelsessteder målrettet den enkelte skoles eller uddannelsesinstitutions behov.

 

De er oftest målrettet mod at få viden, inspiration og ideer til at få implementeret bevægelse som en naturlig og succesfuld del af undervisningen.

Afklaring af behov

Jeg indleder altid et samarbejde med, at vi taler om jeres ønsker og behov. Jeg målretter derefter kurset. De nedenstående kursustilbud er derfor forslag til, hvordan et kursusindhold kan se ud.

Kontakt mig og fortæl om jeres behov, så jeg kan hjælpe jer med, at jeres visioner bliver til virkelighed.

jeg tilbyder1 2.jpg

På dette kursus får du en ”klar plan” og værktøjer, så du kan gennemføre en undervisning med bevægelse i alle fag med succes!

Praktisk kursus for lærere

og pædagoger

På dette kursus får du en ”klar plan” og værktøjer, så du kan understøtte undervisning med bevægelse i alle fag med succes! 

Kursus for pædagoger

Udeskolekursus for lærere og pædagoger

Hvordan organiserer du med succes en udeskoledag med

et fagligt fokus? 

Kurset tager udgangspunkt i afprøvning i praksis

Alle børn og unge gør deres bedste, når de kan!

At hjælpe med at justere i de relationer de indgår i, og de krav der bliver stillet til dem, ser jeg som en af mine vigtigste opgaver

som vejleder!

forældre-vejledning

Kursus lærere og pædagoger
Kompetenceudbytte

Du får viden om:

 

 • konkrete redskaber og metoder til at styrke kvaliteten i undervisningen, når bevægelse skal integreres.

 • forskellige typer af bevægelse, og hvilken type der egner sig til hvilke undervisningssituationer. De forskellige typer af bevægelse afprøves i praksis.

 • konkrete lege og aktivteter, som du kan anvende i din undervisning med forskelligt fagligt fokus.​

 • hvilke elementer der er vigtige at integrere i al bevægelse, for at fremme elevernes læring og kvaliteten af selve aktiviteten.

 • vigtige detaljer, struktur og rammer, når læring skal foregå i bevægelse.

 • hvordan en implementering kan blive en succes for hele skolen og den enkelte lærer og pædagog.​

 • hvilke materialer du med fordel kan anskaffe for at være forberedt til din undervisning.

IMG_2862 2.jpg

Kursusindhold

På dette kursus får du en ”klar plan” og værktøjer, så du kan gennemføre en undervisning med bevægelse i alle fag med succes! Kurset giver dig færdigheder til at understøtte og opfylde fagenes kompetencemål. Bevægelse, der bidrager til en mere varieret og sammenhængende skoledag. Fantastiske metoder til at udvikle elevernes faglige og sociale kompetencer samt skabe motivation for læring i alle fag.

 "Sæt læring i bevægelse" for lærere og pædagoger

Kurset veksler mellem teoretisk viden, gode ”fif” og afprøvning i praksis. Kurserne er altid sådan tilrettelagt, at der er sammenhæng, mellem det jeg siger, og det vi gør!

 

Vi afprøver forskellige bevægelsesformer. Nogle bevægelsesformer præsenterer jeg med forskelligt fagligt indhold. Andre er du eksperten i det faglige indhold og bliver en aktiv deltager i din egen læring. 

Jeg præsenterer forskellige ideer til, hvordan bevægelse kan blive en naturlig del af lærernes og pædagogernes hverdag. 

Med den løsningsfokuserede tilgang vil I lave et makkerinterview, så alle forlader kurset med en personlig plan og ved, hvad I skal gøre allerede dagen efter kurset!

 

Kurset gennemføres med en tydelig struktur, så I får gode ideer til, hvad der er vigtigt at have fokus på, og hvordan det udføres i praksis, når I flytter jeres undervisning udendørs.

 

Kurset er tilrettelagt, så alle undervejs er sprogligt aktive. Vores forudsætninger for at huske optimeres, når der bliver sat ord på.

Kursus for pædagoger

Understøttende undervisning med bevægelse - Kursus til pædagoger  

Kursets formål er at give pædagoger konkrete værktøjer, inspiration og den rette viden til at anvende bevægelse i den understøttende undervisning.

Bevægelse bidrager til en mere varieret og sammenhængende skoledag, og er en fantastisk metode til at udvikle elevernes sociale kompetencer, skabe motivation for læring og understøtte den faglige undervisning i alle fag.

jeg tilbyder 3.jpg
Kompetenceudbytte

Du får viden om:

 

 • metoder til at styrke kvaliteten i den understøttende undervisningen, når bevægelse skal integreres.
   

 • forskellige metoder, som du med fordel kan anvende, når du formidler bevægelsesaktiviteter. 
   

 • vigtige detaljer, der hjælper til succes, når læring foregår udendørs.

 • forskellige tilgange til bevægelse
   

 • forskellige læringslege, som du kan bruge i din undervisning.

 • hvilke elementer der er vigtige at integrere i al bevægelse, for at fremme elevernes læring og kvaliteten af selve aktiviteten.

 • at anvende forskelligt fagligt fokus i legene.
   

 • de hukommelsesstrategier kursets lege bygger på.
   

 • hvilke materialer du med fordel kan anskaffe, for at være forberedt til din udeundervisning.

Kurset veksler mellem teoretisk viden, gode ”fif” og afprøvning i praksis. Kurserne er altid sådan tilrettelagt, at der er sammenhæng, mellem det jeg siger, og det vi gør!

 

Kurset indeholder oplæg om, hvorfor brugen af bevægelse er vigtig. Her kommer jeg ind på sammenhængen mellem bevægelse, trivsel, læring og hukommelse.

 

Kurset giver konkrete eksempler på, hvordan du formidler en bevægelsesaktivitet.

 

Hvordan kan bevægelsesundervisning struktureres, så det bliver en succes at undervise udendørs? Vi afprøver mange lege i praksis. Min erfaring er, at vi lærer bedst, når vi er aktive og gør os egne erfaringer.

 

Legene bliver præsenteret med fagligt fokus fra forskellige fag og trivselsområder, så I får indsigt i, hvordan I kan anvende legene til de kompetencer, I ønsker understøttet hos eleverne.

 

Kurset er tilrettelagt, så alle undervejs er sprogligt aktive. Vores forudsætninger for at huske optimeres, når der bliver sat ord på.

Kursusindhold

Udeskolekursus

Udeskolekursus for lærere og pædagoger 

Undervisningen gennemføres udendørs, hvor vi veksler mellem teoretisk viden, gode "fif" og afprøvning i praksis.

 

Udeskole er pædagogiske arbejdsformer, hvor undervisningen regelmæssigt foregår udenfor skolens mure. Tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger, skabes gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion. Undervisningen kan foregå i skolens nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i kulturelle institutioner. Skolens fag kan aktiveres i en integreret undervisning, hvor undervisningen ude og inde har nær sammenhæng. 

 

Kursisterne kan efter kurset integrere udeskole som en naturlig del af deres undervisning til at understøtte og opfylde fagenes kompetencemål.

jeg tilbyder2.jpg
Kompetenceudbytte

Du får viden om:

 

 • konkrete redskaber og metoder til at styrke kvaliteten i undervisningen, når den flyttes udenfor skolens mure.
   

 • forslag og ideer til forskellige tilgange, som kan bruge på udeskole til at understøtte fagenes kompetencemål.

 • hvilke elementer der er vigtige at integrere i al bevægelse, for at fremme elevernes læring og kvaliteten af selve aktiviteten.

 • hvordan du strukturerer en udeskoledag.

 • hvilke aftaler og samtaler, der er vigtige at have i klasseteamet, inden I tager afsted på første udeskoledag.

 • de praktiske forhold omkring en udeskoledag: Materialedepot, indhold i turrygsækken, forældreinformation mv.
   

 • Vigtige detaljer, der hjælper til succes, når læring foregår udendørs.

Kursusindhold

Kurset veksler mellem teoretisk viden, gode ”fif” og afprøvning i praksis. Kurset er altid sådan tilrettelagt, at der er sammenhæng, mellem det jeg siger, og det vi gør!

 

På kurset afprøves forskellige tilgange til en udeskoledag. Undervejs har vi faglige dialoger om, hvilke andre kompetencemål der kan anvendes. Nogle bevægelsesformer præsenterer jeg med forskelligt fagligt indhold. Andre er du eksperten i det faglige indhold og bliver en aktiv deltager i din egen læring. 

 

Kurset gennemføres med en tydelig struktur, så I får gode ideer til, hvad der er vigtigt at have fokus på, og hvordan det udføres i praksis, når I flytter jeres undervisning udendørs.

 

Den "Legende tilgang" kan være en del af en udeskoledag. Hvis det er det, bliver legene præsenteret med fagligt fokus fra forskellige fag, så I får indsigt i, hvordan I kan anvende legene til de kompetencer, I ønsker understøttet hos eleverne.

 

Kurset er tilrettelagt, så alle løbende er sprogligt aktive. Vores forudsætninger for at huske optimeres, når der bliver sat ord på.

Familievejledning

Vejleder til børn, unge og deres familie  

Børn og unge gør altid det bedste de kan - når de kan! Når de ikke kan, skal vi hjælpe dem ved at kigge på de forskellige relationer de indgår i og justere, så de igen føler at de lykkes og kan.

 

Nogle børn og unge opfattes af sig selv og deres omgivelser som problematiske. Ingen børn er problematiske! Problemerne bor ikke i børnene og de unge. Hvis de oplever det sådan, er det fordi, de ydre rammer skal justeres og tilpasses deres behov -  i skolen såvel som i hjemmet.

 

Mit udgangspunkt som vejleder tager udgangspunkt i barnet eller den unges eget perspektiv, hvornår de oplever, at de er i udfordringer, hvilke ressourcer de har, og ikke mindst hvad de drømmer om.

 

Herefter taler jeg med de primære voksne omkring barnet eller den unge og lytter til deres drømme om forandringer, hvilken forskel denne forandring ville gøre, og hvornår den ønskede drøm allerede er til stede. Alt efter omstændighederne deltager barnet eller den unge som udgangspunkt i alle samtaler. 

 

Med udgangspunkt i alles ønsker udarbejder vi en plan med konkrete handlemuligheder, som fører til den ønskede forandring .

Det er vigtigt, at alle børn og unge føler, at de lykkes i forhold til de krav, der bliver stillet til dem, at de føler sig set og anerkendt, for dem de er. Det ser jeg som en af mine vigtigste opgave som vejleder!

jeg tilbyder 4 2.jpg
Dine ønsker

Dine ønsker

Udfyld formularen, så vender jeg snarest tilbage

bottom of page