top of page

Udeskolekursus

Udeskolekursus for lærere og pædagoger 

Undervisningen gennemføres udendørs, hvor vi veksler mellem teoretisk viden, gode "fif" og afprøvning i praksis.

 

Udeskole er pædagogiske arbejdsformer, hvor undervisningen regelmæssigt foregår udenfor skolens mure. Tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger, skabes gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion. Undervisningen kan foregå i skolens nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i kulturelle institutioner. Skolens fag kan aktiveres i en integreret undervisning, hvor undervisningen ude og inde har nær sammenhæng. 

 

Kursisterne kan efter kurset integrere udeskole som en naturlig del af deres undervisning til at understøtte og opfylde fagenes kompetencemål.

jeg tilbyder2.jpg
Kompetenceudbytte

Du får viden om:

 

 • konkrete redskaber og metoder til at styrke kvaliteten i undervisningen, når den flyttes udenfor skolens mure.
   

 • forslag og ideer til forskellige tilgange, som kan bruge på udeskole til at understøtte fagenes kompetencemål.

 • hvilke elementer der er vigtige at integrere i al bevægelse, for at fremme elevernes læring og kvaliteten af selve aktiviteten.

 • hvordan du strukturerer en udeskoledag.

 • hvilke aftaler og samtaler, der er vigtige at have i klasseteamet, inden I tager afsted på første udeskoledag.

 • de praktiske forhold omkring en udeskoledag: Materialedepot, indhold i turrygsækken, forældreinformation mv.
   

 • Vigtige detaljer, der hjælper til succes, når læring foregår udendørs.

Kursusindhold

Kurset veksler mellem teoretisk viden, gode ”fif” og afprøvning i praksis. Kurset er altid sådan tilrettelagt, at der er sammenhæng, mellem det jeg siger, og det vi gør!

 

På kurset afprøves forskellige tilgange til en udeskoledag. Undervejs har vi faglige dialoger om, hvilke andre kompetencemål der kan anvendes. Nogle bevægelsesformer præsenterer jeg med forskelligt fagligt indhold. Andre er du eksperten i det faglige indhold og bliver en aktiv deltager i din egen læring. 

 

Kurset gennemføres med en tydelig struktur, så I får gode ideer til, hvad der er vigtigt at have fokus på, og hvordan det udføres i praksis, når I flytter jeres undervisning udendørs.

 

Den "Legende tilgang" kan være en del af en udeskoledag. Hvis det er det, bliver legene præsenteret med fagligt fokus fra forskellige fag, så I får indsigt i, hvordan I kan anvende legene til de kompetencer, I ønsker understøttet hos eleverne.

 

Kurset er tilrettelagt, så alle løbende er sprogligt aktive. Vores forudsætninger for at huske optimeres, når der bliver sat ord på.

bottom of page