Efter skolereformen trådte i kraft, har mange lærere og pædagoger oplevet udfordringer i forhold til, at mere læring og fagenes kompetencemål skal ud af klasselokalet og foregå i bevægelse.

Undervisningsministeriet har sat et krav om 45 minutters daglig bevægelse.

 

Derfor har vi, Bettina Lerche og Sanne Mürer, skrevet Sæt dansk i bevægelse for at inspirere undervisere til, hvordan det kan gøres i praksis.

Sæt dansk i bevægelse er den første af sin slags med læringsmål, så vi gør det let for dig at vide, hvad dine elever lærer i de enkelte aktiviteter.

Det er dét, der adskiller vores bog fra de øvrige materialer.

Sæt dansk i bevægelse

Udeundervisning med 100 læringsmål

Hvorfor Sæt dansk i bevægelseSe, hvad børnene siger

Bogen giver dig

Inspiration

Bogen inspirerer undervisere til at få mere bevægelse med læring

100+

Bogen indeholder 34 udeaktiviteter med over 100 læringsmål 

indspark

Bogen giver indspark til seks udeskoledage med hvert sit faglige fokus

Få færden af vores bog

Alle bogens aktiviteter er udarbejdet med det formål,

at læring skal være sjovt, foregå i bevægelse og ikke mindst huskes.

Psst! Læs de første sider her

Sæt dansk i bevægelse indeholder 34 udeaktiviteter med hver tre forskellige læringsmål. Derudover indeholder den et udeskoleafsnit med seks udeskoledage, udarbejdet med forskellige læringsmål. Alle med et stort læringsudbytte.

 

Bogen henvender sig til lærere, pædagoger, studerende og andre undervisere, som søger inspiration til understøttende undervisning uden for klasserummet – det kan foregå i skolegården, i idrætssalen, i nærmiljøet såvel som i naturen. Læring i Bevægelse er tænkt som en integreret del af dit pensum.

 

Sæt dansk i bevægelse er primært rettet mod undervisere i 0.-2. klasse i dansk, men udskifter du bogens læringsmål med dine egne, kan den nemt anvendes i alle fag og med elever på alle klassetrin, der kan lide at lege, mens de lærer! 

Du kan læse mere om Sæt dansk i  bevægelse på forlaget Dafolos hjemmeside.

 

Anmeldelser

Du finder anmeldelser af bogen her

Klar, parat, start!

Bestil Sæt dansk i bevægelse lige her

Bettina Lerche fra Læring i Bevægelse

Bettina Lerche

Jeg er grundlægger af Læring i Bevægelse.

Jeg har arbejdet med udeskole – læring uden for klasserummet – i over 10 år. På baggrund af mine erfaringer har jeg holdt oplæg om denne læringsstrategi. Jeg ønsker at inspirere andre til at anvende bevægelse i hverdagen. Det er sjovt at kombinere læring, bevægelse og leg i din undervisning. Børnene bliver gladere, dygtigere og sundere.

 

Jeg er meget optaget af læring, trivsel og hukommelse. Jeg har mange års erfaringer, som børnehaveklasseleder, i at begejstre og motivere de yngste elever til at udvikle deres faglige og sociale kompetencer. Jeg har, gennem uddannelse og erfaring inden for psykologi og læring, udviklet en unik ekspertise i at give eleverne gode strategier til at huske deres læring, særligt gennem leg og bevægelse.

 

I samarbejde med Sanne Mürer har jeg skrevet bogen Sæt dansk i bevægelse.

Sanne Lammert Mürer

Jeg er uddannet professionsbachelor som pædagog med speciale i bevægelse og sundhedsfremme og har 14 års erfaring som børnehaveklasseleder.

 

Jeg arbejder på Marie Kruses Skole, hvor jeg også er tilknyttet skolens ressourceteam i forhold til vejledning og supervision. Derudover underviser jeg i idræt i indskolingen, hvor koblingen mellem bevægelse, leg og læring har været et fokuspunkt gennem mange år.

Jeg har en solid viden om, hvad der skal til for at skabe motiverende undervisning. Det kommer af mange års erfaring, hvor jeg har eksperimenteret med bevægelse, leg og læring.

 

Ved siden af mit arbejde har jeg studeret på UCC, hvor jeg bl.a. har læst fagene neuropædagogik og neuropsykologi, kollegial vejledning og supervision. Jeg har endvidere gennem 7 år været en aktiv del af Furesø kommunes sundhedsråd.

 

Senest har jeg indgået et fantastisk samarbejde med Bettina Lerche og vi har sammen forfattet bogen Sæt dansk i bevægelse.

 

Lerche

Mürer 

Læring i Bevægelse

Tlf.: 6130 3157

mail: laeringibevaegelse(a)gmail.com

CVR: 39497484

Læring i Bevægelse
  • White Facebook Icon

2020