top of page
Læring i Bevægelse og bogen Sæt dansk i bevægelse

Efter skolereformen trådte i kraft, har mange lærere og pædagoger oplevet udfordringer i forhold til, at mere læring og fagenes kompetencemål skal ud af klasselokalet og foregå i bevægelse.

Undervisningsministeriet har sat et krav om 45 minutters daglig bevægelse.

 

Derfor har vi, Bettina Lerche og Sanne Mürer, skrevet Sæt dansk i bevægelse for at inspirere undervisere til, hvordan det kan gøres i praksis.

Sæt dansk i bevægelse er den første af sin slags med læringsmål, så vi gør det let for dig at vide, hvad dine elever lærer i de enkelte aktiviteter.

Det er dét, der adskiller vores bog fra de øvrige materialer.

Læring i Bevægelse og bogen Sæt dansk i bevægelse
Læring i Bevægelse og bogen Sæt dansk i bevægelse
Læring i Bevægelse og bogen Sæt dansk i bevægelse

Sæt dansk i bevægelse

Udeundervisning med 100 læringsmål

Bogen: Sæt dansk i bevægelse.png
Læring i Bevægelse og bogen Sæt dansk i bevægelse

Hvorfor Sæt dansk i bevægelseSe, hvad børnene siger

Bogen giver dig

Inspiration

Bogen inspirerer undervisere til at få mere bevægelse med læring

100+

Bogen indeholder 34 udeaktiviteter med over 100 læringsmål 

indspark

Bogen giver indspark til seks udeskoledage med hvert sit faglige fokus

Få færden af vores bog

Alle bogens aktiviteter er udarbejdet med det formål,

at læring skal være sjovt, foregå i bevægelse og ikke mindst huskes.

Psst! Læs de første sider her

Sæt dansk i bevægelse indeholder 34 udeaktiviteter med hver tre forskellige læringsmål. Derudover indeholder den et udeskoleafsnit med seks udeskoledage, udarbejdet med forskellige læringsmål. Alle med et stort læringsudbytte.

 

Bogen henvender sig til lærere, pædagoger, studerende og andre undervisere, som søger inspiration til understøttende undervisning uden for klasserummet – det kan foregå i skolegården, i idrætssalen, i nærmiljøet såvel som i naturen. Læring i Bevægelse er tænkt som en integreret del af dit pensum.

 

Sæt dansk i bevægelse er primært rettet mod undervisere i 0.-2. klasse i dansk, men udskifter du bogens læringsmål med dine egne, kan den nemt anvendes i alle fag og med elever på alle klassetrin, der kan lide at lege, mens de lærer! 

Sneak peek

Anmeldelser

Du finder anmeldelser af bogen her

Klar, parat, start!

Bestil Sæt dansk i bevægelse lige her

Bettina Lerche fra Læring i Bevægelse

Bettina Lerche

Jeg er grundlægger af Læring i Bevægelse.

 

Målet er at udvikle lærere og pædagogers kompetencer til at styrke elevernes faglighed og motivation til at lære – særligt gennem læring i bevægelse.

Professionsbachelor i psykologi og Professionsbachelor i drama

og teater. Har mange års erfaring som underviser og AKT-vejleder.

Har arbejdet med udeskole – læring uden for klasserummet –

i 15 år. På baggrund af mine erfaringer har jeg holdt oplæg om dette

tema i flere kommuner for at hjælpe og inspirere andre til at komme i

gang. Jeg er meget optaget af læringsmiljøer, indlæringsstrategier

og elevers generelle trivsel i skolen.

 

I

Sanne Mürer

Sanne Lammert Mürer

Jeg er uddannet professionsbachelor som pædagog med speciale i bevægelse og sundhedsfremme og har 14 års erfaring som børnehaveklasseleder.

 

Jeg arbejder på Marie Kruses Skole, hvor jeg også er tilknyttet skolens ressourceteam i forhold til vejledning og supervision. Derudover underviser jeg i idræt i indskolingen, hvor koblingen mellem bevægelse, leg og læring har været et fokuspunkt gennem mange år.

Jeg har en solid viden om, hvad der skal til for at skabe motiverende undervisning. Det kommer af mange års erfaring, hvor jeg har eksperimenteret med bevægelse, leg og læring.

 

Ved siden af mit arbejde har jeg studeret på UCC, hvor jeg bl.a. har læst fagene neuropædagogik og neuropsykologi, kollegial vejledning og supervision. Jeg har endvidere gennem 7 år været en aktiv del af Furesø kommunes sundhedsråd.

 

Senest har jeg indgået et fantastisk samarbejde med Bettina Lerche og vi har sammen forfattet bogen Sæt dansk i bevægelse.

Forfatterne
Lærke og Myrer, forfatterne Bettina Lerche og Sanne Mürers fælles logo

Lerche

Mürer 

bottom of page