top of page

Skab gode deltagelses- og
handlemuligheder for alle børn og unge
i skolen såvel som i hjemmet 

Vi tror på, at alle gør det bedste, de kan, hvis de kan!
Ud fra de muligheder og potentialer de har.

Vi tænker og arbejder systemisk og er derfor optagede af at forstå børn og unges behov og adfærd i samspillet med de omgivelser, som de deltager i.  

Oplæg og kurser


Vi afholder oplæg, kurser og udviklingsdage på grundskoler, andre uddannelsesinstitutioner samt for forældre.

Kontakt os gerne og fortæl os om dine ønsker og behov.

Kort om min makker Thomas Voigt

 
 
 
Navn: Thomas Lundbech Voigt
Titel: cand.psych.aut

Jeg arbejder til daglig som skolepsykolog på to folkeskoler, et gymnasium og fører tilsyn med et dagbehandlingssted. Selvom opgaverne er mangeartede, så består arbejdet primært i at bringe børn og unge i øget trivsel og udvikling. Dette sker ved at skabe forståelse for deres behov, motivorientering og udviklingszone og forsøge at skabe ændringer i miljøet omkring barnet, som tilgodeser disse forhold. 

Bag ethvert problem, gemmer sig en frustreret drøm - og drømmen kom først!
Peter Lang

Løsningsfokuseret organisering i ressourceteams

På dette kursus får I viden om, hvordan I på skolerne kan organisere jer, fra den første bekymring for en elev til facilitering af sparringsmøde med udgangspunkt i den løsningsfokuserede tilgang.

læring i bevægelse.jpeg

Forstå mig

"Forstå mig" er et oplæg, som er målrettet mod at se bag om barnets adfærd og forstå hvilke (givetvis uopfyldte) behov, den kan være udtryk for. Der gives viden om børns behov i en undervisningssammenhæng samt forslag til, hvordan en skoledag kan tilrettelægges, som giver de bedste deltagelsesmuligheder

Forældrekursus

Som forælder vil du sikkert kunne nikke genkendende til højspændte situationer i en ofte travl hverdag med konflikt og dårlig stemning til følge. På dette kursus vil vi komme med bud på, hvordan eks. skift, overgange og dagligdagsrutiner i hjemmet kan organiseres ud fra en forståelse af, hvad børn har brug for i disse situationer.

Skræddersyet kursus

Oplever du udfordringer, som ikke er indeholdt i de andre oplæg, men som stadig centrerer sig om børns trivsel og udvikling, hører vi meget gerne fra dig. Så vil vi tage en snak og derfra vende tilbage med et uforpligtende tilbud. 

bottom of page