top of page

Vejledning til børn, unge
og deres familie

Børn og unge gør altid det bedste de kan - når de kan! Når de ikke kan, skal vi hjælpe dem ved at kigge på de forskellige relationer de indgår i og justere, så de igen føler at de lykkes og kan.

 

Nogle børn og unge opfattes af sig selv og deres omgivelser som problematiske. Ingen børn er problematiske! Problemerne bor ikke i børnene og de unge. Hvis de oplever det sådan, er det fordi, de ydre rammer skal justeres og tilpasses deres behov -  i skolen såvel som i hjemmet.

 

Mit udgangspunkt som vejleder tager udgangspunkt i barnet eller den unges eget perspektiv, hvornår de oplever, at de er i udfordringer, hvilke ressourcer de har, og ikke mindst hvad de drømmer om.

 

Herefter taler jeg med de primære voksne omkring barnet eller den unge og lytter til deres drømme om forandringer, hvilken forskel denne forandring ville gøre, og hvornår den ønskede drøm allerede er til stede. Alt efter omstændighederne deltager barnet eller den unge som udgangspunkt i alle samtaler. 

 

Med udgangspunkt i alles ønsker udarbejder vi en plan med konkrete handlemuligheder, som fører til den ønskede forandring .

Det er vigtigt, at alle børn og unge føler, at de lykkes i forhold til de krav, der bliver stillet til dem, at de føler sig set og anerkendt, for dem de er. Det ser jeg som en af mine vigtigste opgave som vejleder!

jeg tilbyder 4 2.jpg
Kontakt mig her
bottom of page