top of page

Forstå mig!

                         kursus for lærere og pædagoger 


Skolen er en væsentlig udviklingsarena for børn både fagligt men også socialt og personligt. Vi er optagede af at alle børn skal lære, at lære.

 

Når de trækker sig, bliver stille, højtråbende, afviser faglige opfordringer eller på anden måde udviser mistrivsel, bliver vi bekymrede. Alt for ofte bliver det dog børnene selv, som bliver genstand for denne bekymring. Det bliver dem, som stikker ud, der kommer i fokus, og som interventionen retter sig mod.
 
Det vender vi på hovedet på kurset "Forstå mig", så fokus i stedet bliver på, hvad barnet stikker ud fra eller rettere sagt, hvad barnet prøver at passe ind i. Derfor holder vi oplæg om, hvordan vi giver børnene de bedste betingelser for at kunne deltage og engagere sig. Her forstås ”manglende motivation” hovedsageligt som noget i samspillet med rammerne, der er uafstemt eks. uklarhed, for høje krav, distraktioner el. manglende relation til underviseren. For når disse ting er mangelfulde og strukturen ryger, uro i klassen opstår og mentaliseringsevnen som følge dykker hos de voksne, så bliver det svært for alle at lære og ”passe ind”. 

Vi tror på, at alle (både børn og voksne) gør det bedste de kan, hvis de kan! Derfor er vi optagede af at give begge de bedste betingelser for at lykkes.

læring i bevægelse_edited.jpg
Kompetenceudbytte

Du får viden om:

 

  • hvilke væsentligheder i skoledagen der styrker elevernes motivation til deltagelse i undervisningen.

  • konkrete redskaber og metoder til at styrke kvaliteten i undervisningen, når den flyttes udenfor skolens rammer.

  • hvilke elementer der er vigtige at integrere i al bevægelse, for at fremme elevernes læring og kvaliteten af selve aktiviteten.

  • hvordan du strukturerer en udeskoledag.

  • hvilke aftaler og samtaler, der er vigtige at have i klasseteamet, inden I tager afsted på første udeskoledag.

  • Vigtige detaljer, der hjælper til succes, når læring foregår udendørs.

Kursusindhold

Vi er meget optaget af, at kursets indhold giver mening, huskes og anvendes efterfølgende i praksis, af den enkelte deltager. Derfor er Kurset sådan tilrettelagt, at det veksler mellem teoretisk viden, summeøvelser og fysiske øvelser, hvor forståelsen for kursets indhold afprøves i praksis. Du bliver herved en aktiv og vigtig deltager i din egen læring. 

 

Kurset gennemføres og formidles med stor fokus på at gøre det samme, som det indhold vi formidler. Eksempelvis når vi taler om vigtigheden af at alle elever skal kunne mestre de krav de stilles overfor i skolen, så har vi i tilrettelæggelsen også haft stor fokus på, at vi formidler indholdet, så det videst muligt bliver forståeligt for alle. 

På kurset gennemgår vi en "tjekliste" med nogle af de væsentligste områder som har indflydelse på elevernes deltagelsesmuligheder. Områder gennemgåes med baggrund i elevernes behov, hvorfor de har netop disse behov og hvordan behovene kan understøttes i skoledagen, så flest mulige elever får muligheden for at deltage.

 

SKAB LIGE DELTAGELSESMULIGHEDER FOR ALLE

IMG_5961.JPG
bottom of page