top of page

Kursus for pædagoger
Understøttende undervisning med bevægelse

Kursets formål er at give pædagoger konkrete værktøjer, inspiration og den rette viden til at anvende bevægelse i den understøttende undervisning.

Bevægelse bidrager til en mere varieret og sammenhængende skoledag, og er en fantastisk metode til at udvikle elevernes sociale kompetencer, skabe motivation for læring og understøtte den faglige undervisning i alle fag.

jeg tilbyder 3.jpg
Kompetenceudbytte

Du får viden om:

 

 • metoder til at styrke kvaliteten i den understøttende undervisningen, når bevægelse skal integreres.
   

 • forskellige metoder, som du med fordel kan anvende, når du formidler bevægelsesaktiviteter. 
   

 • vigtige detaljer, der hjælper til succes, når læring foregår udendørs.

 • forskellige tilgange til bevægelse
   

 • forskellige læringslege, som du kan bruge i din undervisning.

 • hvilke elementer der er vigtige at integrere i al bevægelse, for at fremme elevernes læring og kvaliteten af selve aktiviteten.

 • at anvende forskelligt fagligt fokus i legene.
   

 • de hukommelsesstrategier kursets lege bygger på.
   

 • hvilke materialer du med fordel kan anskaffe, for at være forberedt til din udeundervisning.

Kurset veksler mellem teoretisk viden, gode ”fif” og afprøvning i praksis. Kurserne er altid sådan tilrettelagt, at der er sammenhæng, mellem det jeg siger, og det vi gør!

 

Kurset indeholder oplæg om, hvorfor brugen af bevægelse er vigtig. Her kommer jeg ind på sammenhængen mellem bevægelse, trivsel, læring og hukommelse.

 

Kurset giver konkrete eksempler på, hvordan du formidler en bevægelsesaktivitet.

 

Hvordan kan bevægelsesundervisning struktureres, så det bliver en succes at undervise udendørs? Vi afprøver mange lege i praksis. Min erfaring er, at vi lærer bedst, når vi er aktive og gør os egne erfaringer.

 

Legene bliver præsenteret med fagligt fokus fra forskellige fag og trivselsområder, så I får indsigt i, hvordan I kan anvende legene til de kompetencer, I ønsker understøttet hos eleverne.

 

Kurset er tilrettelagt, så alle undervejs er sprogligt aktive. Vores forudsætninger for at huske optimeres, når der bliver sat ord på.

Kursus indhold

bottom of page