top of page

Sæt læring i bevægelse
For lærere og pædagoger

Kompetenceudbytte

Du får viden om:

 

  • konkrete redskaber og metoder til at styrke kvaliteten i undervisningen, når bevægelse skal integreres.

  • forskellige typer af bevægelse, og hvilken type der egner sig til hvilke undervisningssituationer. De forskellige typer af bevægelse afprøves i praksis.

  • konkrete lege og aktivteter, som du kan anvende i din undervisning med forskelligt fagligt fokus.​

  • hvilke elementer der er vigtige at integrere i al bevægelse, for at fremme elevernes læring og kvaliteten af selve aktiviteten.

  • vigtige detaljer, struktur og rammer, når læring skal foregå i bevægelse.

  • hvordan en implementering kan blive en succes for hele skolen og den enkelte lærer og pædagog.​

  • hvilke materialer du med fordel kan anskaffe for at være forberedt til din undervisning.

På dette kursus får du en ”klar plan” og værktøjer, så du kan gennemføre en undervisning med bevægelse i alle fag med succes!

 

Kurset giver dig færdigheder til at understøtte og opfylde fagenes kompetencemål. Bevægelse, der bidrager til en mere varieret og sammenhængende skoledag. Fantastiske metoder til at udvikle elevernes faglige og sociale kompetencer samt skabe motivation for læring i alle fag.

IMG_2862 2.jpg

Kursusindhold

Kurset veksler mellem teoretisk viden, gode ”fif” og afprøvning i praksis. Kurserne er altid sådan tilrettelagt, at der er sammenhæng, mellem det jeg siger, og det vi gør!

 

Vi afprøver forskellige bevægelsesformer. Nogle bevægelsesformer præsenterer jeg med forskelligt fagligt indhold. Andre er du eksperten i det faglige indhold og bliver en aktiv deltager i din egen læring. 

Jeg præsenterer forskellige ideer til, hvordan bevægelse kan blive en naturlig del af lærernes og pædagogernes hverdag. 

Med den løsningsfokuserede tilgang vil I lave et makkerinterview, så alle forlader kurset med en personlig plan og ved, hvad I skal gøre allerede dagen efter kurset!

 

Kurset gennemføres med en tydelig struktur, så I får gode ideer til, hvad der er vigtigt at have fokus på, og hvordan det udføres i praksis, når I flytter jeres undervisning udendørs.

 

Kurset er tilrettelagt, så alle undervejs er sprogligt aktive. Vores forudsætninger for at huske optimeres, når der bliver sat ord på.

bottom of page