top of page

Udeskoleår for indskoling

Udeskoleår for børnehaveklasseledere, lærere og skolepædagoger 

Udeskole gør en stor forskel for elevernes lyst til at lære, for deres generelle trivsel, for læring med flere sanser samt deres for deres læringsprogression og fællesskab i klassen.

Tænker du, "bare det var mig", der har kompetencerne til at tage på udeskole hver uge, så er den gode nyhed, at det kan du få.

Jeg tilbyder indskolingsklasser og teams alt hvad de har brug for, for at komme i gang med udeskole. Introkursus, hjælp til den ugentlige planlægning af dagens indhold, forældreinformation, indkøb af materialer mv.

Alt hvad du lærer i løbet af året, kan du også anvende i din daglige undervisning, så du både får kompetencerne til at tage på udeskole hver uge, men også at kunne anvende meningsfuld bevægelse i din daglige undervisning i alle fag. 

jeg tilbyder2.jpg
Kompetenceudbytte

Du får viden om:

 

 • Konkrete redskaber og metoder til at styrke kvaliteten i undervisningen, når den flyttes udenfor skolens mure.
   

 • Forslag og ideer til forskellige tilgange, som kan bruges på udeskole til at understøtte fagenes kompetencemål.

 • Hvilke elementer der er vigtige at integrere i al bevægelse for at fremme elevernes læring og kvaliteten af selve aktiviteten.

 • Hvordan du strukturerer en udeskoledag.

 • Hvilke aftaler og samtaler, der er vigtige at have i klasseteamet, inden I tager afsted på første udeskoledag.

 • De praktiske forhold omkring en udeskoledag: Materialedepot, indhold i turrygsækken, forældreinformation mv.
   

 • Vigtige detaljer der hjælper til succes, når læring foregår udendørs.

 • Du lærer en masse nye aktiviteter og lege, som du kan anvende alle ugens dage.

 • Du lærer, hvordan du kan integrere bevægelse i alle kompetencemål, alle ugens dage.

 • Du får opbygget et "udeskole år", så du er klar til året efter med både aktiviteter og materialer.

 • Du får kompetencerne til, selv at kunne udvikle nye aktiviteter, så du kan variere din undervisning efter behov.

Indhold og priser

Udeskoleforløbet er udarbejdet med udgangspunkt i alt det du skal vide, gøre og kunne for at tage på udeskole en skoledag om ugen i et helt skoleår.

Afhængig af hvor erfarne I er, og hvor meget inspiration I ønsker, kan I vælge elementer til og fra. Priserne er eksklusiv transport og eventuelt ophold.

Indkøb af materialer

Inden kursets start anbefaler jeg en liste af rekvisitter og materialer, som jeg indkøber til jer og medbringer på introduktionskurset.

1000,-

Introduktionskursus

Introduktionskurset er et praksisorienteret heldagskursus, hvor I lærer, hvordan I organiserer en udeskoledag. Kurset kan rumme hele indskolingen.

12.000,-

Forældremøde

Forældrene er vigtige i forhold til, at jeres udeskole bliver en succes. Derfor udarbejder jeg slides til jeres forældremøde, og hvis I ønsker det, deltager jeg på mødet, og er ansvarlig for punktet.

4.000,-

Udeskoledag med jeres elever

Jeg deltager på jeres første udeskoledag, hvor vi anvender strukturen "jeg underviser - I assisterer".

Jeg planlægger dagen, forbereder materialer og er ansvarlig for gennemførelsen. I kan bestemmer det faglige fokus, hvis I ønsker det. Jeg gennemgår dagen med jer, inden den afvikles med jeres elever.

I kan tilkøbe, at jeg deltager nogle flere gange, hvis I ønsker det.

10.000,- pr. skoledag

Forberedelse af udeskole hele året

Jeg hjælper med at forberede jeres udeskole hele året. Vi vil mødes online hver tredje uge, hvor vi sammen forbereder den kommede periode. Første forberedelsesgang vil være fysisk. I skal afsætte 2 timer pr. gang. 

10 mødegange x 2000,-  = 20.000,-

Advarsel!

Er du først kommet i gang

med udeskole, bliver du

afhængig!

Definition på udeskole

Udeskole er en pædagogisk arbejdsform, hvor undervisningen regelmæssigt foregår udenfor skolens mure. Vejledende underpunkter kan være følgende:


 

Undervisningen kan foregå i skolens nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i kulturelle institutioner

Tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger, skabes gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion

Skolens fag aktiveres i en integreret undervisning, hvor undervisningen ude og inde har nær sammenhæng.

bottom of page