top of page

Boganmeldelser

Herunder er anmeldelserne af bogen Sæt dansk i bevægelse samlet, så du let kan få indblik i bogens kvalitet.

Læs anmeldelser af bogen Sæt dansk i bevægelse skrevet af Bettina Lerche og Sanne Mürer

Klik for at læse:

Bogoplevelsen
Folkeskolen.dk
Lekørudtalelse
Lærerudtalelse
Læsepædagogen
Citat.webp

Sæt dansk i bevægelse: konkret og brugbart

Med “Sæt dansk i bevægelse” bliver det ikke mere konkret og håndgribeligt. 

“Sæt dansk i bevægelse” arbejder ud fra princippet om at “Alle børn kan lege, men ikke alle børn kan sidde stille og lytte længe” (fra tekstens bagside).
 

Derfor er bogens fokus læringslege til danskundervisningen i indskolingen. Der står 0.-2.klasse – men retter du målene til, da vil du også kunne bruge aktiviterne længere op gennem elevernes skolegang. Det er en dejlig positiv og inspirerende bog, der giver læseren lyst med det samme at gå i gang med at lege læringen ind.

I en travl hverdag kan det være svært at finde tid til at læse teori. Man vil i virkeligheden helst bare have konkrete eksempler til brug i praksis. Dette ønske/behov imødekommer denne bog. Indledningen og teori fylder knap 20 sider, og de resterende 110 er brugbare praksisøvelser. Det er 100 læringsmål med tilhørende aktiviteter (34 aktiviteter og 6 hele udeskoledage). Hver aktivitet har cirka tre læringsmål (der styrer legens indhold), en rekvisitliste, en forberedelsesliste og ofte også et tilhørende print på bogens hjemmeside. Bogen er opbygget efter faglig progression, således de første opgaver er afstemt til 0. klasserne, hvorefter det bliver sværere og sværere.

 

Bogen er gaven til de indskolingslærere, der – præcis som jeg – kunne blive meget bedre til at integrere bevægelse i undervisningen.

Nu er det bare at finde klemmer, saks og lamineringsmaskinen frem, og så er du i gang med et nyt skoleår med meget mere bevægelse på skemaet. Og hvem ved – måske dine kolleger fra mellemtrinet og udskolingen bliver nysgerrige og ønsker at kigge dig over skulderen.

Læs “Sæt dansk i bevægelse – udeundervisning med 100 læringsmål”, hvis du

  • underviser i 0.-2. klasse

  • mangler en hjælpende hånd til bevægelse i undervisningen

  • søger inspiration til varierende undervisning

 

Bogen er et must på ethvert PLC og ethvert forberedelseslokale tilhørende indskolingsteamet.

- Bogoplevelsen

Citat.webp

Sådan bliver bevægelse relevant i danskfaget

Udgivelsen giver konkrete værktøjer og læringslege, som læreren direkte kan bruge i sin danskundervisning.

Skolereformen fra 2014 satte bevægelse på programmet: ”Alle elever i folkeskolen skal bevæge sig i gennemsnitligt 45 minutter i løbet af hver skoledag. Det gælder for alle klassetrin. Bevægelsen skal være med til at give børn og unge sundhed og trivsel, og det skal understøtte læring i skolens fag. Alle former for bevægelse i skolen skal have et pædagogisk sigte”.

Lige præcis denne beskrivelse har om nogen udfordret lærerne både i forhold til at få de 45 minutter placeret i løbet af elevernes skoledag og ikke mindst i forhold til indholdet af dette nye ”bevægelsesbegreb”.

Derfor er det også nærmest en gave for lærerne, at ”Sæt dansk i bevægelse” af Bettina Lerche og Sanne L. Mürer fra forlaget Dafolo er kommet på markedet.

 

Udgivelsen giver konkrete værktøjer og læringslege, som læreren direkte kan bruge i sin danskundervisning. Der er forskellige udeaktiviteter med danskfaglige mål som omdrejningspunkt. Udgivelsen peger derfor ind i en generel efterspørgsel efter, hvordan læreren kan understøtte bevægelse i undervisningen, men også specifikt i forhold til det danskfaglige område. Til ”Sæt dansk i bevægelse” er der en tilhørende hjemmeside med danskfaglige læringsmaterialer, der understøtter udgivelsen.

Udgivelsen, som i den grad rummer gode og gedigne aktiviteter, er primært rettet mod 0.-2. klasse, og det er mit håb, at der er flere i vente. Aktiviteter til skolens ældste klasser er en efterspurgt vare, for blandt de store elever er der ikke samme umiddelbare glæde og spontanitet i forhold til at bevæge sig, når der skal løses opgaver, som blandt de små elever.

Udgivelsen er yderst relevant og peger direkte ind i et efterspurgt område i skole, så brug bogen som inspiration til en længere og mere varieret skoledag.

God fornøjelse.

- Sofia Esmann Busch, Fagbladet Folkeskolen.dk

Citat.webp

Læreranmeldelse

Bogen "Sæt dansk i bevægelse" er en praksisguide til lærere i indskolingen. Der er rigtig mange gode idéer til danskindlæringen. Forfatterne skriver i forordet: "Alle børn kan lege, men ikke alle børn kan sidde stille og lytte længe. Hvis din undervisning understøttes af leg, vil ørn elske at lære." Endvidere skriver de: "Udfordringen kan imidlertid bestå i at kombinere leg med specifikke læringsmål, så fagligt fokus kan fastholdes og udvikles. Det er det, Sæt dansk i bevægelse kan!" Og det er jeg helt enig med dem i.

Bogen giver lærere, pædagoger, studerende og andre undervisere, der søger inspiration til den daglige undervisning i indskolingen masser af idéer og konkret materiale, der kan bruges uden alt for meget forberedelse. Til bogen hører der en hjemmeside dafolo.dk/sætdanskibevægelse, hvor der kan findes mange danskfaglige læringsmaterialer. Endvidere henviser forfatterne også til andre hjemmesider, hvor man kan finde materialer f.eks. gratisskole.dk.

Gennem aktiviteterne kommer eleverne bl.a. til at arbejde med bogstaver, forlyde, stavelser, rimord, navneord, udsagnsord, læsning, sætningsopbygning og skrivning samt stavning.

Bogen er et rigtig godt arbejdsredskab til indskolingslærerne, men kan også bruges af andre, dog skal man selv udskifte læringsmålene. Bogen kan, som forfatterne skriver, anvendes på alle klassetrin, hvor der er elever, der kan lide at lege.

Jeg ønsker alle rigtig god arbejdslyst med denne appetitvækkende og idérige bog, der absolut bør findes på ethvert lærerbibliotek samt på lærerseminariets bogliste.

- Anne-Marie Meller, lærer og skolebibliotekar på Højmark Skole, Ringkøbing-Skjern

Citat.webp

Anmeldelse af Lotte Bolø i læsepædagogen

Bevægelse er en vigtig del af skoledagen, både i legen men også som en del af elevernes læreproces. I legen kan alle elever være med, men ikke alle kan sidde længe og lytte. Her er bogen med de helt konkrete aktiviteter og læringslege, så man kan gå i gang med det samme. Der inspireres til aktiviteter i den understøttende undervisning uden for klasserummet – det kan være i skolegården, idrætshallen og naturen. Bogen er primært rettet mod undervisere fra 0. til 2. klasse, men ideerne kan nemt overføres til andre fag og elever på alle klassetrin.

 

Bogen er delt i tre:

- Inden du går i gang, der handler om, hvordan tydelige rammer og instruktioner sikrer en succesfuld læringsaktivitet uden for vante rammer.

- Aktiviteter, der meget udførligt beskriver de 34 udeaktiviteter (lege) med hver tre valgfri læringsmål tilknyttet. Med læringsmål kan undervisningen målrettes og gøre eleverne bevidste om, hvad det er, de skal lære.

- Udeskole beskriver, hvilke fordele der er ved at undervise uden for klasselokalet, og hvordan denne undervisning i naturen planlægges. Der er oplæg til seks udeskoledage med hver sit danskfaglige fokus.

 

Ud over læringsmål er der til aktiviteterne knyttet læringsmaterialer. Læringsmaterialerne er de danskfaglige materialer, man skal bruge til aktiviteten fx ordkort, billeder, alfabeter, sætninger osv. Ved hvert læringsmål er beskrevet, hvilke materialer der er brug for. Disse er enten til udprint på www.dafolo.dk/sætdanskibevægelse, på www.gratisskole.dk, eller det er noget, eleverne selv producerer.

 

Alt i alt en superinspirerende bog, som undervisere i indskoleingen og i specialtilbud vil kunne have stor glæde af. Da der er så mange ideer, er det en opslagsbog, man vanskeligt kan låne af kolleger eller være fælles om på årgangen. Hvis man ikke allerede er fuld af kreative ideer til sjove udeaktiviteter med fagligt indhold, er denne bog et »must have«.

- Lotte Bolø, anmeldelse i Læsepædagogen nr. 6/2017

Citat.webp

Materialevurdering

Kort om bogen: Elevernes evne og motivation til at fordybe sig og fastholde fokus på det faglige øges, når perioder med stillesiddende arbejde bliver afbrudt af bevægelse. Her er over 100 bud på bevægelsesaktiviteter, der knytter sig til faget dansk. Bogen henvender sig til lærere, pædagoger og andre undervisere primært rettet mod undervisningen i 0.-2. klasse.

Beskrivelse: Bogen "Sæt dansk i bevægelse" er en praksisguide, der rummer rigtig mange bevægelseslege med dertilhørende lærinsmål til undervisningen i dansk i folkeskolens 0.-2. klasse. Bogen giver konkrete værktøjer, der kan omsættes til praksis med det samme. På bogens hjemmeside findes tillige en lang række danskfaglige materialer til brug i forbindelse med bogens aktiviteter.

Vurdering: En rigtig fin og brugbar bog, som gør det nemt og relevant at indføre bevægelse i undervisningen. Det er en ekstra styrke, at bogen er en praksisguide, hvor aktiviteterne kan anvendes i praksis med det samme.

Andre bøger om samme emne: Bevægelse i undervisningen er ligeledes en guide til, hvordan man nemt og relevant kan indfri kravet om 45 minutters bevægelse i undervisningen.

Til bibliotekaren: Rigtige store anbefalinger til læringscentre på skoler, da disse er målgruppen. Folkebibliotekerne kan også have glæde at af anskaffe bogen til deres afdeling med undervisningsbøger. 

-  Lektørudtalelse af Mette F. F Dyreborg, Dansk BiblioteksCenter (DBC)

Citat.webp

Pædagog Sif Leona Thornberg har anmeldt Sæt dansk i bevægelse

"God og inspirerende bog. Jeg har arbejdet sammen med den ene af forfatterne i et år! Vi har leget samtlige lege i skolegården og på udeskole! Børnene elsker dem og deres læring vokser!Jeg vil til hver en tid anbefale "sæt dansk i bevægelse", legene er lige til og alle børn fortjener variation i undervisningen! Det er uden tvivl en bog du vil få stor glæde af!!"

-  Anmeldelse af Sif Leona Thornberg, pædagog

bottom of page