Læringsværdigrundlag

Mit overordnede mål er at skabe en sjovere, mere aktiv og varieret skoledag, hvor læring bliver en leg.

Alle børn og unge kan lege, men ikke alle kan sidde stille og lytte længe. Hvis din undervisning er varieret og understøttes af bevægelse, vil eleverne elske at lære. Legen er deres univers, hvor de glemmer, at de måske finder læring kedelig eller svær. Gennem legen trænes børnenes faglige kompetencer, og skolen opleves som sjov og succesfuld. Eleverne er motiverede, og undervisningen giver mening, hvilket er en forudsætning for enhver læreproces.

Udfordringen kan bestå i at kombinere leg og målrettet læring. Dét er derfor, jeg har startet Læring i Bevægelse - at målrettet læring og bevægelse skal blive en del af alle underviseres kompetencer.

Det skal være sjovt at lære. Når undervisningen opleves sjov, bliver eleverne motiverede, og de opnår en større faglighed. 

Hvorfor er udeundervisning særlig godt?

Hør elevernes forklaring: 

Læring i Bevægelse

Tlf.: 6130 3157

mail: laeringibevaegelse(a)gmail.com

CVR: 39497484

Læring i Bevægelse
  • White Facebook Icon

2020