top of page

Målsætning 

Mit overordnede mål er at bidrage til at skabe en

motiverende, aktiv og varieret skoledag, hvor elever trives, og får de bedste læringsbetingelser.

Når undervisningen er varieret og understøttes af bevægelse, er det min erfaring, at flere elever er motiverede for at lære. Gennem forskellige typer af bevægelsesaktiviteter, kan eleverne styrke deres faglige kompetencer,

Udfordringen kan bestå i at skulle kombinere en mere aktiv undervisning målrettet et fagligt fokus, samt viden om, hvilken type bevægelse, der egner sig, hvornår. Det er mit mål at videregive viden og værktøjer, så læring i bevægelse bliver en del af alle underviseres kompetencer.

Elevmotivation er drivkraften til at opnå en større faglighed

Hør hvorfor drengene fra 8. kl. synes, at det giver mening at lære matematik i bevægelse!

Hvorfor er udeundervisning særlig godt?

Hør indskolingselevernes forklaring: 

Hvorfor udeundervisning er SÆRLIG godt

Hvorfor udeundervisning er SÆRLIG godt

Afspil video
bottom of page